Özel Alman Lisesi okul ücretini Milli Eğitim Bakanlığı`nın Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği`ne uygun olarak belirler. Okul ücreti sadece eğitim öğretim ücreti olup servis, kitap, okul kıyafeti giderlerini içermemektedir.

Okul ücreti altı eşit taksit ile ödenebileceği gibi isteyen veliler peşin olarak da ödeyebilmektedirler. Peşin ödemeler her eğitim öğretim yılı öncesi 30 Haziran`a kadar ilgili banka hesaplarına yatırılabilmektedir.

2014-2015 yılı öğretim yılı okul ücreti 8% KDV dahil 32.724,00 TL olup ödeme takvimi aşağıda belirtilmiştir.
 


Dahili Links:

Ödeme akış bilgisiiçin PDF olarak Download:

Taahhütname

Ek Sözleşme

Ödeme işleyişi

Öğrenci Kayit Formu

Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Bilgi


1. taksit 01.-30 Haziran 2014 tarihleri arası

2. taksit 30 Ağustos 2014 tarihine kadar

3. taksit 30 Ekim 2014 tarihine kadar

4. taksit 30 Aralık 2014 tarihine kadar

5. taksit 28 Şubat 2015 tarihine kadar

6. taksit 30 Nisan 2015 tarihine kadar 

5.454,00 TL

5.454,00 TL

5.454,00 TL

5.454,00 TL

5.454,00 TL

5.454,00 TL


toplam: 32.724,00 T


Peşin ödemelerde 8% KDV dahil okul ücreti toplam 30.500,00 TL dir.

Peşin Ödeme IBAN Numarası:

IBAN:

TR66 0006 4000 0011 0111 4848 98

Banka:

İş Bankası Beyoğlu

  • Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden velilerimizin Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi ile kredili taksit sözleşmesini imzalamaları gerekmektedir. Her yıl mayıs ayında bir sonraki eğitim öğretim yılı okul ücreti açıklanır. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden velilerimizin, her yıl haziran ayı sonuna kadar Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi ile kredili taksit sözleşmesini imzalamaları durumunda bir sonraki yıla kayıt yaptırmaları mümkün olmaktadır.

Özel Alman Lisesi hazırlık sınıfına kayıt esnasında ilk taksit okulumuzda tahsil edilmekte olup, diğer taksitlerin ise yukarıda belirtilen tarihlerde Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi nezdindeki hesaplara ödenmesi gerekmektedir.

Okulumuz, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik uyarınca okulun imkanları dahilinde okul ücretinde indirim sağlamaktadır. Okul ücretinde yapılan bu indirim, velilerimizin varlık/ mali durumlarına ek olarak öğrencinin okul başarısı ile disiplin suçu işlememiş olması ve geçmiş dönemlere ait okul ücreti borcu olmaması gibi şartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu uygulama dışında okul ücretinde farklı bir indirim türü yoktur.

Okul ücretini taksitli ödemeyi tercih eden velilerimiz, Türkiye İş Bankası ile yapılması zorunlu Kredili Mevduat Sözleşmesinin dökümanlarını okulumuzdan ya da Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi`nden temin edebilecekleri gibi yandaki ekli dosyalardan da çıktı alabilirler. Velinin bankaya müraacatı esnasında kazanç durumununda belgelemesi gerekmektedir.